Bilgi Mimarisi

Bazı ürünlerde çok fazla içerik karmaşık bir navigasyonla ya da karmaşık bir şekilde sunulur, bu da kullanıcıların aradıklarını bulmalarını zorlaştırır. Bu konuda çeşitli teknikler kullanılarak yapılan çalışmalar, doğru bir içerik hiyerarşisi elde etmeyi ve bulunabilirliğin artmasını sağlar. Bu tür projelerde Bilgi Mimarisi çalışmalarının yürütülmesi bu nedenle çok gereklidir.

“Bir iletişim bilgisine ulaşmak bu kadar zor olmamalı!”, “Nereden para transferi yapıyorduk?”…gibi soruları duyuyorsak, üründe bazı Bilgi Mimarisi sorunları olduğunu söyleyebiliriz. Bilgi Mimarisi tasarımı, bir ürünün arayüz elementlerinin, kullanıcının zihinsel modeline (user’s mental model) uygun bir şekilde organize edilerek oluşturulmasıdır.

Bilgi Mimarisini kurgularken sıklıkla kullandığımız teknikler ve metotlardan bazıları

  • Online/Offline Kart Gruplama / Online/Offline Card Sorting
  • Odak Grup Çalışması / Focus Group Study
  • İçerik Ağacı Testi / Tree Testing

Bize ulaşmak için…

İhtiyacınızı anlamamız için…