Çalışan Deneyimi Tasarımı (EX) ve Çalışan Yolculuğu Haritası (EJM)

Çalışanlarınızın yaşadığı deneyimlerden elde ettiğiniz içgörülerden ilham alarak  Çalışan Yolculuğu Haritaları oluşturuyor (Employee Journey Mapping), hedeflediğiniz stratejinize uygun olarak Çalışan Deneyimi’ni (Employee Experience) yaratıcı bir şekilde yeniden tasarlıyoruz.

1. Haritaya Hazırlık

İlk aşamada sizi dinler, neden bir Çalışan Yolculuğu Haritasına ihtiyaç duyduğunuzu anlarız.

 • Neden bir Çalışan Yolculuğu Haritası yaratıyoruz?
 • Kullanıcı profillerini / Personaları tanıyor muyuz?
 • Neler öğrenmek istiyoruz?
 • Çalışan yolculuğu adımları ve temas noktaları neler?

2. İçgörü Araştırmaları

İkinci aşamada kullanıcılarınız ile etkileşiminize mercek tutmak, detaylarda neler yaşandığını görmek amacıyla uygun araştırma aktivitelerini planlarız. Faydalanabileceğimiz aktiviteler:

 • Empati haritalama (Empathy mapping)
 • Netnografi (Netnography)
 • Birebir görüşmeler (Depth Interviews)
 • Günlük tutma çalışmaları (Diary studies)
 • Yerinde gözlem çalışmaları (Job shadowing)
 • Kullanıcı gözlemi testi (User observation testing)
 • Kullanıcının temas ettiği basılı ve dijital materyallerin incelenmesi (web siteleri, basılı formlar, vs. gibi)

3. Haritalandır ve Paylaş

Üçüncü ve son aşamada araştırma verilerinin ışığında haritamızı yaratır ve sunarız. Haritada şu elementler yer alır:

 • Personalar
 • Yolculuk adımları
 • Duygular & düşünceler
 • Fırsat alanları
 • Çalışan alıntıları (User quotes)

Çalışma bitiminde ise, hazırlanan Çalışan Yolculuğu Haritasından nasıl daha çok faydalanılabileceğine ilişkin bilgiler aktarırız:

 • Çalışan yolculuğu haritası neler anlatıyor?
 • Şu aşamada nasıl bir aksiyon planı çıkartılabilir?

Bize ulaşmak için…

İhtiyacınızı anlamamız için…