Kullanılabilirlik Testi

Bir ürünün veya hizmetin var olan tasarımının veya tasarım fikrinin gerçek kullanıcıları tarafından, kullanılabilirliğinin değerlendirilmesidir. Kullanılabilirlik testinde yalnızca ürünün kullanılabilirliğini değil, kullanıcı davranışlarını ve alışkanlıklarını da gözlemliyoruz.

Kullanılabilirlik testi, bir ürünün veya hizmetin barındırdığı kullanılabilirlik hatalarını minimum düzeye indirerek, onu en iyi şekle getirmeyi amaçlar. Prototip aşamasındaki bir ürün için hataları ve kullanıcı içgörülerini ilk etapta anlayarak hataların devam etmemesini sağladığı gibi, ürünün olgunlaştığı noktalarda ise kullanıcılardan alınan geri bildirimler sayesinde navigasyon, dönüşüm, işlem hızı ve benzeri konularda sistemin kullanıcılarının çoğunluğu için mükemmele yakın bir kullanılabilirliğe sahip olmasını mümkün kılar.

UXtesters’a katılmak ister misin?

“Kullanılabilirlik Testleri konusunda sıklıkla karşılaştığımız “Kullanıcı testlerinde bu kadar kullanıcıyı nasıl buluyorsunuz?” sorusu oldukça yerinde bir soru. Personalara uygun kişileri bulabilmek kimi zaman oldukça zorlu olabiliyor. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek ve doğru hedef kitleye kolayca erişebilmek için yıllar içinde kendi gönüllü kullanıcı veritabanımızı oluşturduk: UXtesters. İlk kez uygulanan bu veritabanı ile isteyenler UXtester olabiliyor ve çalışmamıza katılmak için davetimizi bekliyorlar.

Kayıt Ol

Kullanılabilirlik Testi çalışmalarımızda sıklıkla kullandığımız teknikler ve metotlardan bazıları

Projenin kapsamına ve gereksinimlerine bağlı olarak kullanılabilirlik testlerini, bazen uzmanlar tarafından uluslararası kullanılabilirlik kriterlerini göz önünde bulundurarak teste tabi tutarız, bazen de laboratuvar ortamında veya sahada kullanıcılarla görüşmeler gerçekleştiririz. Test sonunda gözlemlenen bulguları raporlayarak müşterilere teslim ederiz. Bu raporları hazırlarken; bulgulardan, açıklamalardan, en iyi uygulanabilir önerilerden ve kullanıcının söylediği cümlelerden besleniriz.

Sıklıkla Kullandığımız Metotlar:

Metot 1: Uzman Görüşü

Uzman Görüşü analizi, ürün sahiplerinin kullanılabilirlik değerlendirmesi için kısıtlı bir zamanları ve kısıtlı bir bütçeleri varsa tercih edilen bir analiz yöntemidir. Uzman Görüşü analizinde kullanılabilirlik uzmanlarımızla ürünü; uluslararası kullanılabilirlik kriterlerine, uzmanların önceki saha çalışması deneyimlerine ve yerel kullanıcı alışkanlıklarına göre değerlendirir, kapsamlı bir kullanılabilirlik raporu hazırlarız. Bu çalışma sayesinde kısa zamanda bir ürünün veya hizmetin kullanılabilirlik hatalarını belirler ve tasarım önerileri sunarız.

Metot 2: Kullanıcı Gözlemi

Kullanıcı davranışlarını gözlemlemek ve analiz etmek bir ürünün veya hizmetin kullanıcı bakış açısıyla ne derece kullanılabilir, öğrenilebilir, etkili ve verimli olduğuyla ilgili oldukça önemli bilgiler verir.

Kullanıcı gözlemi, başka bir deyişle davranışsal gözlem; kullanıcılarla laboratuvar ortamında veya kullanıcıların kendi yaşam alanlarında, kullanılabilirlik uzmanları tarafından yönetilen oturumlardan oluşur. Test esnasında kullanılabilirlik uzmanı tipik olarak kullanıcılara testi yapılan ürün veya hizmetle ilgili görevler vererek kullanıcıyı gözlemler ve kullanıcılara derinlemesine sorular sorarak olabildiğince fazla içgörü ve geri bildirim elde eder. Gerek duyulduğunda testler bir moderatör eşliğinde veya moderatörsüz bir şekilde uzaktan gerçekleştirilebilir.

Kullanıcı gözlemi oturumları tamamlandıktan sonra, kullanılabilirlik uzmanları uluslararası kullanılabilirlik kriterleri ve sahada edindikleri tecrübeler doğrultusunda görüşme çıktılarını analiz ederek kullanılabilirlik hatalarını ve kullanıcı geri bildirimlerini düzenler. Oluşturulan rapor, rastlanılan kullanılabilirlik bulgularının önceliklendirilmesi ve tasarım önerilerinin eklenmesiyle zenginleştirilerek tamamlanır.

Metot 3: Benchmarking

Benchmarking; bir ürün veya hizmetin, yerel ve uluslararası piyasada yer alan rakip ürün ve hizmetlere kıyasla kullanılabilirlik bakış açısından ne durumda olduğunu gösteren bir çalışmadır. Testi yapılacak ürün veya hizmet, belirli sayıdaki rakipleriyle birlikte karşılaştırmalı olarak uluslararası kullanılabilirlik kriterlerine göre sektör bazlı hazırlanan bir kontrol listesi üzerinden kullanılabilirlik testine tabi tutulur. Yapılan değerlendirme kullanılabilirlik uzmanları tarafından analiz edilerek, iyileştirme alanları, fırsat noktaları ve öneriler belirtilerek raporlanır.

Kullandığımız Diğer Metotlar:

 • Göz İzleme Testleri / Eye-Tracking
 • Ağaç Testi / Tree Testing
 • 5 Saniye Testi / 5 Seconds Test
 • Isı Haritaları / Heatmaps
 • Rakip Analizi / Competitor Analysis
 • Kitle Kaynak Kullanımı / Crowdsourcing
 • Persona Tanımlama / Persona Identification
 • Prototip Testleri / Prototype Testing
 • Tıklama Testi / Click Test
 • Kart Sıralama / Card Sorting
 • Yol Analizi / Path Analysis
 • Zamanlama / Timing
 • Günlükleme / Logging
 • Sesli Düşünme / Think Aloud
 • Geçmişe Dönük Sesli Düşünme / Retrospective Think Aloud
 • Video Kaydı Alma / Video Recording
 • Anket Araştırması / Survey Questionnaire
 • Uzaktan Test / Remote Testing
 • A/B Testi / A/B Testing

Bize ulaşmak için…

İhtiyacınızı anlamamız için…