Tasarım Danışmanlığı

Kurumlar büyüdükçe kullanıcı odaklı ürün/servis geliştirme kültürünün “user centric” merkezden uzaklaşmadan korunabilmesi gittikçe zorlaşır. Kurumlarda kimi zaman bu kültürü sağlamlaştırmaya, kimi zaman yenisini inşa etmeye ihtiyaç olmaktadır.
Danışmanlık kapsamında firmalarla aşağıdaki adımlarla çalışma modellerini kurgularız:

1. Kullanıcı arayüzünün standartlar dokümanlarının oluşturulması
Ürün geliştirme ekiplerinin, ekranların tutarlılığının korunması ve tasarımcı-geliştirici arasında ortak dil kullanımının kolaylaştırılması gibi ihtiyaçlarına bu doküman aracılığı ile çözüm sunarız.

2. UX ekiplerinin konumlandırılması
UX ekiplerini oluşturan rollerin belirlenmesi, sorumlulukların tanımlanması gibi konularda kurum kültürünü inceleyerek uygun yapıyı öneririz.

3. UX odaklı ürün geliştirme süreç iyileştirmesi
Kurumların ürün/hizmet geliştirme süreçlerini inceleyerek kullanıcı odaklı süreç iyileştirmelerinin entegre edilmesi için aksiyon planı öneririz.

Metodolojimiz

Kullanıcı odaklı ürün/servis geliştirme kültürünün benimsenmesi ve sürdürülebilir olması günümüzde kurumların birincil ihtiyaçlarındandır. Bu ihtiyaç genellikle ürün/hizmet kompleksleşmeye ve bunun acı sonuçları görülmeye başlandığında gelişir. Bu noktada süreç, ekipler ve teknolojiler kullanıcı odaklı kültürün sağlanması bağlamında incelenmelidir.

Danışmanlık sürecine paydaşlarla derinlemesine bire bir görüşmeler yaparak başlarız. Semptomları ortaya çıkarırız. İhtiyaçlara göre firmanın kültürüne uygun bir aksiyon planı oluştururuz. Bu aksiyonların hayata geçmesine destek olmak için atölyeler düzenleriz.

Bize ulaşmak için…

İhtiyacınızı anlamamız için…