Skip to main content

Kullanıcı Deneyimi (UX) Tasarımı ve Kullanılabilirlik (Usability) alanında sık kullanılan İngilizce terimler ne anlama geliyor:

PERSONAS

Kullanıcıların profillerini, beklentilerini ve yetkinliklerini sanal karakterler üzeriden tariflememizi sağlayan tekniktir.

USE CASES

Kullanıcıların (aktörler) arayüzler üzerinde gerçekleştirecekleri hedefleri özetleyen ve kapsamı net bir şekilde ortaya koyan kullanıcı senaryolarıdır.

FLOW CHARTS

İş analizi dokümanlarındaki senaryoların görselleştirilerek anlaşılabilirliğini artıran akış diyagramlarıdır.

INTERACTION DESIGN

Kullanıcı ve arayüzler arasındaki etkileşimin iş akış diyagramları ve kullanıcı senaryoları baz alınarak tasarlanmasıdır.

INFORMATION ARCHITECTURE

Kullanıcı arayüzlerinde yer alacak içeriğin sayfa bazında yerleşiminin yapılması ve navigasyon yapısının tasarlanmasıdır.

MIND MAPPING

Kullanıcıların mental modellerini baz alarak, yüksek öncelikli içerik gereksinimlerinin karar ağacına benzer şekilde bir yöntemle belirlenmesini sağlayan tekniktir.

WIREFRAMES

Kullanıcı arayüzlerinde tasarım objelerinin ve içeriğin yerleşimi ve navigasyon yapısının belirlenmesinde kullandığımız tekniktir.

LOW-FIDELITY PROTOTYPES

Sketching ve post-it gibi elle çizim yöntemleri ya da Balsamiq gibi araçlarla ilk draft tasarımların yapılmasıdır.

CARD SORTING

Mükemmel bir ürününüz ya da servisiniz olabilir ancak bunu kimse bulamıyorsa sorun var demektir. Bulunabilirlik internet dünyasının en büyük sorunudur. Kart gruplama tekniği kullanılarak kullanıcıların ihtiyaçlarına göre bilgileri sınıflandırmasını istiyoruz. Böylece açık kart gruplama tekniğiyle sıfırdan kullanıcılarınızın bilgileri/menüleri gruplamasını sağlarken, kapalı kart gruplama tekniğiyle yaptığınız gruplamaların doğruluğunu kontrol ediyoruz.

CROWDSOURCING

Kullanılabilirlik testlerini farklı ülkelerden her persona grubuna ait yüzlerce kullanıcı ile gerçekleştirebiliyoruz.

BENCHMARKING

Ekranlarınızın sunduğu kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik seviyesini rakiplerinizin ürünleri ile kıyaslayıp fark analizleri yapıyoruz.

PERSONA IDENTIFICATION

Persona belli bir kullanıcı kitlesini temsil eden sanal karakterlerdir. Personalar iyi tanımlanmazsa kullanılabilirlik test teknikleri etkilerini yitirecek, hatta yanlış yorum ve tasarımlara yol açabilecektir. UXservices en doğru personaları tanımlamanızda ve buna uygun kullanıcıları seçmenizde size yardımcı olmaktadır.

PROTOTYPE TESTING

Kullanılabilirlik testlerimizde prototipleriniz, arayüz örnekleriniz ya da tasarımlarınız test edilebilmektedir. Tasarımınız ile ilgili erken geri bildirim almak sizi daha iyi bir tasarıma yöneltecektir.

CLICK TEST

Bir kullanıcı web sitesinde ilk tıklamasını doğru yere yapıyorsa işlemini başarılı ile tamamlama şansı yüksektir. Kullanıcılara işler vererek tasarımlarınız üzerinde bir ya da birkaç kez tıklayarak tıklama haritası oluşturmalarını istiyoruz. Bu teknikle web sitenizin ya da prototipinizin içeriğinin etkisini ve erişilebilirliğini değerlendiriyoruz.

FIVE SECONDS TEST

UXservices kullanılabilirlik uzmanları tasarımlarınızdan ekran görüntülerini 5 saniye boyunca kullanıcılara gösterip; ilk izlenimlerini ve tasarımla ilgili ne hatırladıklarını sormaktadır.

A/B TESTING

Tüm web siteleri ürünlerini satışa dönüştürmek ister ama hangi tasarımı kullanacaklarından emin değillerdir. A/B testi ile ziyaretçilerin hedeflerine A/B varyasyonlarından hangisi ile ulaşacağını ölçüyoruz. Bu teknikle gerçek kullanıcı davranışları ölçülmekte, küçük performans farklılıkları saptanmaktadır, aynı zamanda hızlı ve pratik de bir yöntemdir.

TREE TESTING

Bu teknik aynı zamanda ters kart gruplama olarak bilinmektedir. Daha çok websitesindeki menülerin bulunabilirliğinin değerlendirilmesidir. Başarı oranlarını, kullanıcının verilen işlemi tamamlamak için harcadığı zamanı, doğru veya dolaylı yoldan menülere ulaşımı değerlendirmekteyiz.

PATH ANALYSIS

Web siteniz için tek bir dönüşüm oranı yeterli olmayabilir. Kullanıcılarınız işlemlerini tamamlamak için ardışık dönüşümlere ihtiyaç duyabilir. Yol analizi tekniğinden faydalanarak, web sitenizde bir kullanıcının ziyaretçiden müşteriye dönüşüm yolculuğunu değerlendirmekteyiz.

TIMING

Verimlilik, bir işlem tamamlanırken ne kadar kaynak tüketildiği ile ilgilidir. Kullanıcıların verilen işlemi tamamlarken ne kadar zaman harcadığını ölçüp analizlerini yapmaktayız.

LOGGING

Kullanıcılar tarafından yapılan işlemleri kayda alıp kullanıcı deneyimi değerlendirmelerine yönelik trend analizleri yapıyoruz.

THINK ALOUD

Bu teknik ile kullanıcılardan sistemi kullanırken sesli düşünmelerini istiyoruz. Bu sayede tasarım hatalarını ve iyileştirmelerini dile getirmelerini sağlıyoruz.

RETROSPECTIVE THINK ALOUD

Kullanılabilirlik testinin ardından kullanıcılara video kayıtlarını gösteriyoruz ve yorumlarını soruyoruz. Böylece kullanıcıları işlemlerini yaparken rahatsız etmiyor, onları doğal ortamlarında gözlemliyor, daha sonradan yorumlarını ve önerilerini alıyoruz.

VIDEO RECORDING

Bu yöntem kullanıcı gözlemi testleri için gerekli esas tekniklerden biridir. Oturumları kaydederek ileride kullanmak üzere yedeklemiş oluyoruz. Video kayıtları; verimlilik, öğrenilebilirlik ve başarı oranları gibi kriterlere göre analiz edilmektedir.

EYE TRACKING

Göz izleme tekniği ile kullanıcıların bakışlarını takip ediyor, bakış haritalarını, ısı haritalarını, şeffaflık haritalarını oluşturuyoruz ve kullanıcıların ilgisini çeken bölgeleri ortaya çıkartıyoruz.

SURVEYS&QUESTIONAIRES

Anket çalışması, kullanıcıların tasarımınız ile ilgili yorumlarını almak için en kolay ve etkili yöntemlerden biridir. Anketler kullanıcı gözlem oturumlarından önce ve sonra yapılmaktadir. İsteğe bağlı olarak endüstri genelinde System Usability Scale (SUS) gibi anketler de yapabilmekteyiz.

REMOTE TESTING

Kullanılabilirlik testlerinizi yapmak için kullanıcılarınız ile aynı fiziksel ortamda olmak zorunda değilsiniz. Bu teknik ile sanal ortamda dünyanın her yerindeki kullanıcılara ulaşabilirsiniz. Böylece hem daha çok kullanıcıya ulaşmış olursunuz hem de proje maliyetlerini düşürmüş olursunuz.

Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için UXservices kullanıcı deneyimi tasarımcıları ve kullanılabilirlik test uzmanlarıyla iletişime geçebilirsiniz. www.uxservices.com