Skip to main content

UX Strategy, son zamanlarda popülerleşen bir kavram olmakla beraber kullanıcıyı odak noktasına alarak iş stratejileri geliştirme imkanı sağlayan bir yaklaşımıdır.

UX Strategist ise, kullanıcı ve ürün arasındaki tüm etkileşim noktalarının oluşturduğu ekosistemi inceleyen, iş geliştirme süreçlerinde sürdürülebilir bir kullanıcı yolculuğu tasarlayan kişidir denilebilir. Mesleki konum olarak kullanıcı deneyimi uzmanları ile iş stratejistleri arasında konumlandırılabilir.

UX Stratejisi, İş Stratejisi ve UX Tasarımının bir kombinasyonudur. Paul Bryan’a göre UX Stratejisi 7 bileşene ayrılabilir:

1. İş Stratejisi ile Deneyim Tasarımının Uyuşması

Eğer bir firma iyi tanımlanmış bir iş stratejisine sahipse, belirli bir kullanıcı segmentasyonu; iyi bir rakip analizi varsa kullanıcı deneyimi ile iş stratejisini hizalamak nispeten daha kolaydır.

2. Müşteri Modeli

Pazar istatistikleri ve analitik verileriyle doğrulanmış personaların belirlenmesi müşteri tiplerinin tanınmasında önemli bir adımdır. Değişen kullanıcı davranışlarının nabzı iyi tutulmalı ve buna göre müşteri tipleri esnek tutulmalıdır.

3. Deneyim Haritası

Kullanıcıların ürün veya hizmetle etkileşim haritasının çıkarılması, tüm deneyimin neresinde açık noktalar/fırsat alanları olduğunu gösterir.

4. Benchmarking Raporu

Bu tip araştırmalar tasarım inovasyonlarını, fırsat alanlarını ve zayıf yönlerin görülmesini sağlar.

5. Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir bir deneyim tasarımı yaklaşımı geliştirmek uzun dönemde büyük avantajlar sağlar, ürünün de üzerinde takip edilebilecek bir kullanıcı deneyimi, kutup yıldızınız olur.

6. Yol haritası

Önceki maddelerden elde edilen verilerle oluşturulan yol haritası ile kullanıcı deneyimi çalışmalarında açığa çıkan gereksinimler önceliklendirilebilecek ve gerektiğinde bazıları elenebilecektir.

7. İletişim planı

Paydaşlara bir UX stratejisi planı sunmak kullanıcı deneyimi kültürünü yerleşik hâle getirmede önemli bir adımdır.