Skip to main content

kullanılabilirlik testi eğitimi

Kullanılabilirlik Testi Eğitimi, yüzlerce farklı projeden edindiğimiz Kullanılabilirlik ve Kullanılabilirlik Testi tecrübelerimizi, kendi tekniklerimizi, uygulama şablonlarımızı paylaştığımız, uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.

2 tam gün süren Kullanılabilirlik testi eğitiminde global ölçekteki pratikler ve bunların yereldeki karşılıklarını inceler, kriter setimizi paylaşır; tercih ettiğimiz ve etmediğimiz metot, teknik ve yaklaşımlardan bahsederiz.

Kullanılabilirlik eğitiminde temel konseptler, UXservices ekibinin kendi Kullanılabilirlik kriter seti ve şablonları doğrudan aktiviteler üzerinden aktarırız. Bu akış üzerinde yüzlerce projeden edindiğimiz acı-tatlı saha deneyimlerimizi paylaşırız.

Eğitimden 30 gün önce yapılacak başvurularda %5 erken kayıt indirimi uygulanır.

2 Gün

9.30 – 16.30

eğitim ücreti

18.500₺ + KDV

virtual sınıf

9-10 Ekim 2024

ne zaman, nerede?

9-10 Ekim 2024
Virtual Sınıf

kimler için uygun?

İş / Sistem / Proje Analistleri

"Gerçekten uygulanabilen" Kullanılabilirlik teknikleri ile tasarım projelerinde hayatlarını kolaylaştıracak kaslar edinirler.

Ürün Yöneticileri

Etkin Kullanılabilirlik kriter setleri ile hem geliştirme-tasarım hem de değerlendirme süreçlerine yardımcı olan pratikler edinirler.

UX Tasarımcıları

Güncel pratikler, trendler kadar UXservices'ın projelerinden alınmış derslerle yeni bakış açıları ve taktikler kazanırlar.

İş Birimleri / Marketing Profesyonelleri

Analiz, değerlendirme, derecelendirme süreçlerine hızlıca implemente edilecek bir Kullanılabilirlik bakış açısı edinirler.

Tasarımcılar

Kullanıcı Odaklı Tasarım prensipleri ve paralelindeki uygulamalarıyla yepyeni yaklaşım ve teknikler edinirler.

Developer'lar

Özellikle Agile dünyada hayatlarını çokça kolaylaştıran Kullanılabilirlik pratiklerini uygulamalı olarak kazanırlar.

faydaları neler?

Bir Kullanılabilirlik Testi projesi nasıl ilerler?

Adım adım bir kullanılabilirlik testi projesi işleyişini katılımcılarla birlikte akademik, teorik bilgiler ve direkt uygulamalarla gerçekleriz.

Kullanılabilirlik testlerinde en çok hangi sorunlar yaşanır, nasıl üstesinden gelinir?

Departmanlar arasında, baskılar altında ve kısıtlı bütçelerle çalışmanın çok tatlı olmadığını iyi biliyoruz. Bunları aşmak ya da etrafından dolaşmak için kendi yöntemlerimizi aktarırız.

Kullanılabilirlik karakteristikleri nelerdir?

Bir ürünün ne düzeyde kullanılabilir olduğu hangi standart ve sezgiseller doğrultusunda belirlendiğini; UXservices'ın kendi kriter seti üzerinden aktarırız.

Kullanılabilirlik perspektifi ürün geliştirme sürecini nasıl etkiler?

Kullanılabilirlik bakış açısı hangi aşamalarda faydalıdır, testler ne zaman yapılmalıdır ve tüm bunlar ürün geliştirme sürecine ne katar; doğrudan deneyimlerimizi paylaşırız.

içeriğinde neler var?

Kullanılabilirlik ve Kullanılabilirlik Test Temelleri

 • Kullanılabilirlik nedir?
 • Test nedir?
 • Kullanılabilirlik testi nedir?
  • Kulanılabilirlik testini ne zaman yapmak gerekir?
  • Şekillendirici (Formative) kullanılabilirlik testleri
  • Özetleyici (Summative) kullanılabilirlik testleri
 • Kullanılabilirlik kriterleri

Kullanılabilirlik Testi Yaklaşımları

 • Uzman Görüşü (Heuristic Inspection)
 • Kullanıcı Gözlemi (User Observation)

Kullanıcı Belirleme

 • Kullanıcı profilleri (User profiling)
 • Persona (Persona identification)
 • Zihin modelleri (Mental models)

Kullanıcı Temini

 • Kullanıcı temin yöntemleri
 • Kullanıcılara sağlanacak fayda
 • Kullanıcının teste hazırlanması
 • Gizlilik anlaşmasının imzalanması
 • Yapılmaması gerekenler

İşlem Listesi Belirleme

 • User task analysis
 • Senaryolar (Scenarios)
 • Kullanım senaryoları (Use cases)
 • Araştırmaya yönelik işlemler (Exploratory tasks)
 • Yol gösterici işlemler (Direct tasks)
 • İşlem listesinin doğru sıralaması

Kullanıcı Gözlemi Test Teknikleri

 • Prototip Testleri (Prototype Testing)
  • Kağıt prototip
  • Low-fidelity prototip
  • High-fidelity prototip
 • 5 saniye testi
 • Tıklama testi
 • A/B Analizi
 • Kart gruplama (Card sorting)
 • Ağaç testi (Findability)
 • Timing + logging
 • Sesli düşünme (Think aloud)
 • Geçmişe dönük sesli düşünme (Retrospective Think aloud)
 • Video kaydı
 • Göz İzleme (Eye-tracking)
 • Anket ve geribildirimler (Survey and Feedbacks)
  • Açık uçlu sorular (Open-ended questions)
  • Çoktan seçmeli sorular (Closed-ended questions)

Raporlama

 • Bulguların analiz edilmesi
  • Nicel Analiz (Quantitative Analysis)
  • Nitel analiz (Qualitative Analysis)
 • Bulguların önceliklendirilmesi
 • Bulguların raporlanması
 • İyileştirme önerilerinin sunulması

Lab Kullanımı ve Kurulumu

 • Formal ve informal laboratuvarlar
 • Moderatörlü testler
 • Moderatörsüz testler
 • Uzaktan gerçekleştirilen testler (Remote testing)

Case Study ve Bonuslar

 • Eğitim doğrudan case study’ler üzerinden kurgulanan aktiviteler üzerinden işlenmektedir.
 • Eğitimde ve sonrasında kullanılabilecek makaleler, şablonlar, playbook’lar katılımcılara hediye edilmektedir.
blank
blank
blank
blank

kullanılabilirlik testi eğitimine katılmaya hazır mısın?

Eğitimden 30 gün önce yapılacak başvurularda %5 erken kayıt indirimiyle!

tamamlayıcı eğitimler

kullanıcı araştırması eğitimi

UX tasarımı eğitimi

mobil UX tasarımı eğitimi

CX tasarımı eğitimi