Virtual Kullanılabilirlik Testi Eğitimi

Döviz kuru, sınırlı bir süre için 1 USD = 5 ₺ olarak sabitlenmiştir.

750 $ + KDV

Kullanılabilirlik Testi Eğitimi Hakkında

Kullanılabilirlik Testi Eğitimi, global UX trend ve standartları ile birlikte UXservices’ın bu alandaki tecrübelerinin aktarılması sayesinde, katılımcıların kullanılabilirlik testi becerilerini en üst noktaya çıkarmalarına yardımcı olur.

Kullanılabilirlik Testi Eğitimi iki tam gün sürer. Eğitimin ilk gününde kullanılabilirlik testi ile ilgili yaklaşımlar, teknikler ve zorluklar anlatılarak Uzman Görüşü (Heuristic Inspection) Teknikleri aktarılır. İkinci gün ise uygulamaya yöneliktir, kullanıcı gözlemi çalışmaları ve Harvard Business School vaka analizleri yapılır.

YAKLAŞAN EĞİTİMLER

17-18 Haziran 2021
Saat: 10:00 – 17:00

Virtual Eğitim
Eğitim sanal ortamda, canlı formatta gerçekleşecektir. Eğitime dilediğiniz lokasyondan web konferans yöntemiyle katılabilirsiniz.

750$ + KDV

Döviz kuru, sınırlı bir
süre için 1 USD = 5 ₺
olarak sabitlenmiştir.

NEDEN KATILMALISINIZ

Uluslararası Metodolojiler

Kullanılabilirlik Testine ilişkin yetkinliklerinizi dünya standartlarında, interaktif ve uygulamalı yöntemlerle geliştirin.

En Güncel Test Teknikleri

Kullanılabilirlik Test tekniklerine ve kullanılan en son kullanılabilirlik testi araçlarına hakim olun.

Örnek Uygulamalar

Eğitim sırasında gerçekleştirilen örnek uygulamalarla en son kullanılabilirlik test teknikleri, metodolojileri hakkında pratik bilgi ve becerileri edinme imkanı kazanın

NE ÖĞRENECEKSİNİZ

1. Gün

Giriş

 • Kullanılabilirlik nedir?
 • Test nedir?
 • Kullanılabilirlik testi nedir?
  • Kulanılabilirlik testini ne zaman yapmak gerekir?
  • Şekillendirici (Formative) kullanılabilirlik testleri
  • Özetleyici (Summative) kullanılabilirlik testleri

Kullanılabilirlik Test Yaklaşımları

 • Uzman Görüşü (Heuristic Inspection)
  • Uzman görüşü kriterleri (Heuristic Inspection check list)
   • Strateji Katmanı Kriterleri (Strategy Layer)
   • Kapsam Katmanı Kriterleri (Scope Layer)
   • Yapısal Tasarım Katmanı Kriterleri (Structure Layer)
   • İskelet Tasarım Katmanı Kriterleri (Skeleton Layer)
   • Görsel Tasarım Katmanı Kriterleri (Visual Layer)
  • Bulguların analiz edilmesi
   • Nicel analiz (Quantitative Analysis)
   • Nitel analiz (Qualitative Analysis)
  • Bulguların önceliklendirilmesi
  • Bulguların raporlanması
  • İyileştirme önerilerinin sunulması
 • Kullanıcı Gözlemi (User Observation)
  • Kullanıcıların belirlenmesi
   • Kullanıcı profilleri (User profiling)
   • Persona (Persona identification)
   • Zihin modelleri (Mental models)
   • Kullanıcıların seçilmesi
    • Telefon mülakatı (Phone interview)
    • Saha çalışması (Field study)
   • Kullanıcılara sağlanacak fayda
   • Kullanıcının teste hazırlanması
   • Gizlilik anlaşmasının imzalanması
   • Yapılmaması gerekenler

2. Gün

  • Kullanıcılara verilecek işlem listesinin belirlenmesi (User task analysis)
   • Senaryolar (Scenarios)
   • Kullanım senaryoları (Use cases)
   • Araştırmaya yönelik işlemler (Exploratory tasks)
   • Yol gösterici işlemler (Direct tasks)
   • İşlem listesinin doğru sırada kullanıcıya verilmesi
  • Kullanıcı gözlemi test teknikleri
   • Prototip Testleri (Prototype Testing)
    • Kağıt prototip
    • Low-fidelity prototip
    • High-fidelity prototip
   • 5 saniye testi
   • Tıklama testi
   • A/B Analizi
   • Kart gruplama (Card sorting)
   • Ağaç testi (Findability)
   • Timing + logging
   • Sesli düşünme (Think aloud)
   • Geçmişe dönük sesli düşünme (Retrospective Think aloud)
   • Video kaydı
   • Göz İzleme (Eye-tracking)
   • Anket ve geribildirimler (Survey and Feedbacks)
    • Açık uçlu sorular (Open-ended questions)
    • Çoktan seçmeli sorular (Closed-ended questions)
  • Raporlama
   • Bulguların analiz edilmesiNicel Analiz (Quantitative Analysis)
    • Nitel analiz (Qualitative Analysis)
    • Bulguların önceliklendirilmesi
   • Bulguların raporlanması
   • İyileştirme önerilerinin sunulması

Kullanılabilirlik Testi Laboratuvarları ve Kurulumu

 • Formal ve informal laboratuvarlar
 • Moderatörlü testler
 • Moderatörsüz testler
 • Uzaktan gerçekleştirilen testler (Remote testing)

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?

BİZE ULAŞIN

info@uxservices.com
+90 212 276 06 43

SEÇKİN EĞİTİM LOKASYONLARI

Şehrin merkez noktalarında, rahat ulaşılabilir otellerde, 6-15 kişilik sınıflar