Skip to main content

İnsanlık vs Yapay Zeka: Yönetilen Olmak ya da Yönetmek mi?

Yapay zeka kullanımı hayatımızdaki birçok alana dokundu. Başvurular için referans mektuplarının yazımı, ödevler, makaleler… ve hatta sayısal loto tahmini. Yapay zeka artık yalnızca “işimizi hallettirdiğimiz” bir araç olmaktan ziyade, komutlarıyla gündelik hayatımızın da yöneticisi olmaya başladı. Diyet listeleri, akşam yemeği menüsü planlarından, “Chat GPT Bir Günümü Planladı”, “Yapay Zeka Bir Günümü Yönetiyor” içerikleriyle karşılaşır olduk. Bu yazımızda yapay zekanın, insan hayatını yönetmesi ve kontrol etmesine ilişkin potansiyel sorunları ele alacağız.

 

Özgürlük ve Bağımsızlık Kaybı

Kaynak: YouTube, @yoorajung

Yapay zekanın insan hayatını yönetmesi, özgürlük ve bağımsızlık kaybına yol açabilir. Yapay zeka teknolojileri, büyük miktarda veriyi analiz ederek, insanların tercihlerini ve davranışlarını tahmin edebilir. Bu durum, kişisel özgürlüğün sınırlanmasına ve manipülasyon riskine neden olabilir. İnsanların, yapay zekanın yönlendirmelerine fazlasıyla bağımlı hale gelmesi, kendi karar alma süreçlerini ve özgür iradelerini zayıflatabilir.

 

İnsan Deneyiminde Yoksunluk

Yapay zeka teknolojileri, rutin görevleri otomatikleştirerek insanları yüklerinden kurtarabilir. Ancak, bu durum insan deneyiminde yoksunluğa neden olabilir. Yapay zekanın yönettiği bir hayatta, insanlar daha az deneyim yaşayabilir, daha az hata yapabilir ve daha az öğrenme fırsatı bulabilir. Hayatın zorluklarıyla başa çıkmak ve başarı elde etmek için gerekli olan zorlu süreçler ve deneyimler, yapay zeka tarafından yönetilen bir hayatta azalabilir.

 

Yaratıcılığın Azalması

blankKaynak:https://www.midjourney.com/showcase/top/

Yapay zeka, birçok görevi insanlar için daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilir. Ancak, bu durum insanların yaratıcılığını olumsuz yönde etkileyebilir. Yapay zekaya aşırı bağımlılık, insanların kendi düşünce süreçlerini ve yaratıcı potansiyellerini geriletebilir. İnsanlar, yapay zekanın sağladığı hazır çözümlere fazlasıyla bel bağlayarak, kendi düşünme ve problem çözme yeteneklerini ihmal edebilir.

 

İnsan-Makine İlişkisinde Dengesizlik

blankKaynak: ChatGPT

Yapay zeka teknolojileri, insan-makine ilişkisinde bir dengesizlik yaratabilir. İnsanlar, yapay zekanın yönettiği bir dünyada, teknolojiye aşırı bağımlı hale gelebilirler. İnsanlar arasındaki etkileşimler azalabilir, insanların birbirlerine olan bağları zayıflayabilir ve toplumsal dayanışma azalabilir. Ayrıca, yapay zeka sistemlerinin hataları veya yanlış yönlendirmeleri durumunda, insanların kontrolsüz bir şekilde zarar görebilme riski de vardır.

Yapay zekanın insan hayatını yönetmesi, birçok potansiyel sorunu beraberinde getirebilir. Özgürlük ve bağımsızlık kaybı, insan deneyiminde yoksunluk ve insan-makine ilişkisindeki dengesizlik gibi konular dikkate alınmalıdır. Yapay zeka teknolojileri, insanları desteklemek ve güçlendirmek için kullanılmalı, insanların kontrol ve karar alma yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlamalıdır. İnsanın merkezde olduğu, insan odaklı bir yaklaşım benimsenmeli ve yapay zekanın insan hayatını tamamen yönetmesine izin verilmeden önce etik ve sosyal etkileri dikkatlice değerlendirilmelidir.

Aynur Uludoğan

UX Researcher