Skip to main content

Kullanıcı Deneyimi tasarımını bir bina inşaatına benzetirsek; öncelikle proje stratejisi, persona ve etkileşim akışı diyagramı katlarını sırasıyla inşa etmemiz gerekir. Ardından ekleyeceğimiz etkileşim tasarımı (interaction design) katında ele almamız gereken önemli öğelerden birisi, kullanıcı yolculuklarıdır.

Kullanıcı yolculuğu (User Journey); her persona için belirlenen etkileşim akışı diyagramları temel alınarak, kullanıcıların ürün ile (web sitesi, mobil uygulama vs.) nasıl bir etkileşimde olacağı ve varmak istedikleri hedefe en kolay ulaşabilecekleri akışların tasarlanmasıdır.

İdeali 4-12 adım olan kullanıcı yolculukları, her bir persona için ihtiyaçları göz önüne alınarak farklı farklı tasarlanabilir. Tasarlanan kullanıcı yolculukları, ürünü geliştirme ve wireframe aşamasında büyük kolaylık sağlayacaktır.

Kullanıcı Yolculuğu Neleri Kapsar?

Kullanıcı yolculukları, kullanıcıların hangi amaç için nasıl bir motivasyonla ürünü kullanacakları ve gerçekleştirecekleri işlem ve aşamalar hakkında detaylı bilgiler verir. Bunun yanı sıra persona’nın ortamı, diyagramlar arasındaki geçişi nasıl ve hangi ihtiyaçlar doğrultusunda yaptığı ile yolculuğu sırasında hissettikleri de kullanıcı yolculuğu kapsamında tasarlanmalıdır. Etkileşim akışı diyagramları, kullanıcınızın ürün ile olan hikâyesini anlatmalıdır.

Kullanıcı Yolculukları Nasıl Sunulmalı?

Sunumla ilgili olarak sabit bir şablon bulunmamakla birlikte bir yazılımcı daha çok akış diyagramı gibi düşünebilirken, bir tasarımcı görsel öğeler bakımından daha zenginleştirilmiş bir yolculuk tasarlama eğiliminde olacaktır. Kullanıcı yolculuğu genellikle zaman tüneli, resimleştirilmiş hikâye veya infografik şeklinde olabileceği gibi, video olarak bile tasarlanabilir. Önemli olan nokta; kullanıcının ürünle nerede ve nasıl etkileşime girdiğinin, adımların ve her bir adımda neler olduğunun net bir şekilde aktarılabilmesidir.

Etkileşim Akışı Diyagramı (Use Case) ve Kullanıcı Yolculuğu (User Journey) Arasındaki Fark Nedir?

Birbirine çok yakın tanımlar gibi görünse de kullanıcı yolculuklarını daha geniş bir yelpazede değerlendirmek gerekir. Etkileşim akışı diyagramları, kullanıcı yolculuğunu şekillendiren ana öğelerden biri olmakla birlikte, bir diyagram sadece temelinde bir ihtiyacı kapsar. Bir kullanıcı yolculuğu ise, birkaç diyagramı ve ihtiyacı içinde barındırabilir. Bunun yanı sıra kullanıcı yolculukları kullanıcıların mental modellerine göre ürün ile etkileşim sırasındaki davranışlarını ve duygularını da yansıtması bakımından etkileşim akışı diyagramlarından ayrılır.

Burcu Nurcan
UXservices – UX & Görsel Tasarım Uzmanı