Skip to main content

Geçtiğimiz günlerde yapılan UXIstanbul Konferansı Keynote Speaker’larımızdan Skype ürününün tasarım lideri olan Prarthana Johnson UX süreçlerinden bahsetti.

Ürün geliştirme aşamasında yaşadıkları süreci 5’e ayıran Prarthana Johnson, bu kategorileri:

–        Discover (Keşfet)

–        Synthesize (Sentezle)

–        Ideate (Tasarla)

–        Prototype (Prototiple)

–        Implement (Uygula)

olarak anlattı.

– Discover sürecinde ürünün kim tarafından nerede, nasıl ve ne amaçla kullanılacağına odaklanıldığından bahsetti.  Bu çalışma sayesinde ürünü kullanacak farklı personaları çıkartıp, bu personaların ihtiyaçlarının belirlendiğinden bahsetti.

– Synthesize aşamasında bir önceki aşamada çıkan bilgiler konsolide ediliyor, piyasa ve kullanıcı gereksinimlerine göre ürünün gideceği yön çiziliyor. Ürünün doğru hedefte olduğu teyit ediliyor.

Bu iki aşama bittiğinde artık şirketin hedefi, nelere odaklanması gerektiği çıkartılmış oluyor. Artık ürün iskeleti çıkartılmaya hazır hale geliyor.

–  Ideate aşamasında ortaya çıkan fikirlerin konsepte dönüşümü başlıyor. Ürün taslak olarak tasarlanıyor, konsept oluşturuluyor. Konseptin sonlanması bu aşamada gerçekleşiyor ve artık fikrin gerçek hayata adapte edilmesi için prototipleme çalışmaları başlıyor.

– Prototype aşamasında iteratif şekilde ürün tasarlanıyor. Çıkan her tasarım test ediliyor ve sonrasında düzeltmeler yapılıyor.

– En son aşama olan Implement’te ise artık uygulama geliştirilmeye başlıyor ve son ürün haline getiriliyor.

Her firmanın süreçlere farklı bir yaklaşım ve isimlendirmesi olsa da UXservices olarak projelerimizde kullandığımız 5 katmanlı Kullanıcı Deneyimi tasarımıyla (Strategy, Scope, Structure, Skeleton ve Surface) ne kadar örtüştüğünü de görmüş olduk.