Skip to main content

design thinking eğitimi

Design Thinking Eğitimi, insan odaklı bir yaklaşım ile problem/fırsat alanlarını belirleyebilme, hedef kitleyi en derin yönleriyle tanıyabilme, en yaratıcı ve yenilikçi çözümleri geliştirebilme yönünde uluslararası metodoloji ve yaklaşımları aktardığımız uygulamalı bir eğitimdir.

1 tam gün süren Design Thinking Eğitimi’nde; uygulama alanları, dünyadan en iyi örnekler, metodoloji, yaklaşım, adımlar ve tekniklerden bahseder, bu alanda projelerden edindiğimiz tecrübelerimizi paylaşırız.

Tasarım odaklı bakış açısını kazandırma yönünde oldukça interaktif ilerleyen eğitim; teorik konu aktarımıyla başlar, metodoloji ve tekniklerin case-study üzerinden bire bir uygulanması ile devam eder.

Eğitimden 30 gün önce yapılacak başvurularda %5 erken kayıt indirimi uygulanır.

1 Gün

10:00 – 17:00

eğitim ücreti

12.000₺ + KDV

virtual sınıf

6 Eylül 2024

ne zaman, nerede?

6 Eylül 2024
Virtual Sınıf

kimler için uygun?

Deneyim Tasarımı Ekipleri

Tasarım Odaklı Düşünme prensipleri ve paralelindeki uygulamalarıyla yepyeni yaklaşım ve teknikler edinirler.

Dönüşüm Liderleri

Dijital Dönüşüm projelerinin organizasyon genelindeki veriminin artışı noktasında kullanılabilecek perspektifler edinirler.

Yöneticiler, Ekip Liderleri

İşletme hedeflerine giden yolda kazanılan yeni bakış açıları ile oldukça etkili, stratejik önemi olan yaklaşımlar edinirler.

Ürün Yöneticileri

Uluslararası yöntemlerle karar alma, önceliklendirme, uygulama gibi konularda yardımcı olan pratikler edinirler.

İnovasyon Ekipleri

Hedef kitle ile uyumlu, uygulamaya dönük ve efektif çözümlerin geliştirilmesi yönünde projelerinde hayatlarını kolaylaştıracak kaslar edinirler.

Pazarlama Ekipleri

İnsan odaklı düşünme yaklaşımı, metodoloji ve best-practice'ler ile kolayca uygulanabilen verimli teknikler öğrenirler.

Agile Ekipler

Agile manifesto ile gelen ‘beraber yapma’ kültürünün yanında, ‘beraber yaratma’ yaklaşımını edinir ve deneyimlerler.

faydaları neler?

Uçtan uca bir Design Thinking çalışması nasıl ilerler?

Harvard Case Study'si üzerinden, adım adım bir Design Thinking sürecinin işleyişini katılımcılarla birlikte teorik anlatımlar ve direkt uygulamalarla gerçekleriz.

Design Thinking sürecinde en etkin yaklaşım, teknik ve taktikler hangileridir?

Design Thinking çalışmalarının etkinliğini artıracak uluslarası yaklaşımlardan bahseder, her bir adım için kullanılabilecek teknikleri, listeleri, şablonları doğrudan paylaşırız.

Design Thinking çıktıları nasıl hayata geçer?

Design Thinking çalışmaları sonrası ortaya çıkan kavramsal modeli ve ona giden yolu tarifler; geliştirilen çözümlerin hangi yöntemlerle uygulamaya alınabileceğinden bahsederiz.

Design Thinking çalışmaları nasıl fasilite edilir?

Metodoloji ve tekniklerin uygulanmasının yanında, tüm sürecin ve içerdiği workshop’ların fasilitasyonu da bir o kadar kritiktir. Tüm bu çalışmaların yürütülmesine dair best practice’leri ve kendi tecrübelerimizi aktarırız.

içeriğinde neler var?

Design Thinking Temelleri

 • Design Thinking ile ilgili dünyadaki en iyi uygulamalar (Best Practices) ve örnekler nelerdir?

Metodoloji ve Teknikler

 • Uluslararası Design Thinking Metodolojisinin adımları nelerdir?
 • Design Thinking teknikleri nelerdir, nasıl uygulanır?
  • Fenomenolojik Sorgulama
  • Empati Haritası (Empathy Map)
  • Zihin Haritası (Mind Map)
  • How Might We? (HMW)
  • Brainstorming / Braindump
  • SWOT Analizi
  • Prototyping
  • Storyboarding
  • Role Playing
  • Affinity Diagram
  • 5 Whys
  • Deneyim Haritaları (Journey Maps)

“Challenge” Belirleme

 • Design Thinking çalışmalarında ve workshop’larda ele alınacak problem veya fırsat alanı nasıl belirlenir?

Hedef Kitleyi Anlama

 • Design Thinking çalışmalarında kullanıcı görüşmeleri nasıl gerçekleştirilir?
 • Görüşmelerden bulgular ve içgörüler nasıl elde edilir?
 • Nasıl raporlanır?

Yaratıcı Fikir Geliştirme

 • Design Thinking çalışmalarında en yaratıcı fikirlerin geliştirilmesi nasıl teşvik edilir?
 • Bir fikrin iyi olduğuna nasıl karar verilir ve fikirler nasıl önceliklendirilir?

Fikirlerin Değerlendirilmesi

 • Design Thinking çalışmalarında en etkili prototipleme yöntemleri nelerdir?
 • Kullanıcı geri bildirimleri nasıl alınır ve fikirler nasıl değerlendirilir?

Design Thinking Fasilitasyonu

 • Design Thinking workshop katılımcıları kimlerden oluşmalıdır? Workshop’a katılacak doğru kişiler nasıl tespit edilir?
 • Design Thinking çalışmalarında ve workshop’ları sırasında yaşanabilecek sorunlar ve beklenmedik durumlar nelerdir? Bu durumlar nasıl yönetilmelidir?
 • Design Thinking çalışmalarında ve workshop’larında yaratıcılığı teşvik edecek pozitif bir ortam yaratmanın ipuçları nelerdir?

Design Thinking’den Design Doing’e

 • Design Thinking çalışmaları sonrası kapsam ve yol haritası nasıl belirlenir?
 • Design Thinking çalışmaları sonrası ortaya çıkan kavramsal model hangi yöntemlerle uygulamaya alınabilir?

Case Study ve Bonuslar

 • Eğitim süresince Harvard Case Study’si takip edilir.
 • Eğitimde ve sonrasında kullanılabilecek makaleler, şablonlar, yardımcı dokümanlar katılımcılara hediye edilmektedir.
blank
blank
blank
blank

design thinking eğitimine katılmaya hazır mısın?

Sınırlı bir süre için geçerli %5 erken kayıt indirimi fırsatıyla!

tamamlayıcı eğitimler

UX tasarımı eğitimi

mobil UX tasarımı eğitimi

kullanıcı araştırması eğitimi

CX tasarımı eğitimi

kullanılabilirlik testi eğitimi