Skip to main content

eğitimler

Tekniklerimiz, taktiklerimiz, yöntem ve metodolojilerimiz... Yüzlerce projeden edindiğimiz birikimin öz hâlini, bu eğitimlere sığdırdık.

blank

14

Yıl

300

Eğitim

4000

Katılımcı

Açık Sınıf Eğitimler

En yakın tarihli eğitime kaydolun, topluluk ile birlikte öğrenin.

blank

UX tasarımı ve kullanılabilirlik eğitimi

IIBA® Akredite Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX Design) Eğitimi, UX Tasarımı konusundaki deneyimlerimizi katılımcılarla doğrudan paylaştığımız, uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.

blank

kullanılabilirlik testi eğitimi

Kullanılabilirlik Testi Eğitimi, yüzlerce farklı projeden edindiğimiz Kullanılabilirlik ve Kullanılabilirlik Testi tecrübelerimizi, kendi tekniklerimizi, uygulama şablonlarımızı paylaştığımız, uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.

blank

design thinking eğitimi

Design Thinking Eğitimi, insan odaklı bir yaklaşım ile en yaratıcı ve yenilikçi çözümleri geliştirebilme yönünde uluslararası metodoloji ve yaklaşımları aktardığımız uygulamalı bir eğitimdir.

UX tasarımı ve kullanılabilirlik eğitimi

IIBA® Akredite Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX Design) Eğitimi, UX Tasarımı konusundaki deneyimlerimizi katılımcılarla doğrudan paylaştığımız, uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.

2 tam gün süren eğitimde UX Tasarımında en yaygın kullanılan teknikler, yaklaşımlar ve trendleri anlatır-tartışır ve doğrudan aktiviteler üzerinden katılımcılarla pratikleriz.

kullanılabilirlik testi eğitimi

Kullanılabilirlik Testi Eğitimi, yüzlerce farklı projeden edindiğimiz Kullanılabilirlik ve Kullanılabilirlik Testi tecrübelerimizi, kendi tekniklerimizi, uygulama şablonlarımızı paylaştığımız, uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.

2 tam gün süren Kullanılabilirlik eğitiminde global ölçekteki pratikler ve bunların yereldeki karşılıklarını inceler, kriter setimizi paylaşır; tercih ettiğimiz ve etmediğimiz metot, teknik ve yaklaşımlardan bahsederiz.

design thinking eğitimi

Design Thinking Eğitimi, insan odaklı bir yaklaşım ile problem/fırsat alanlarını belirleyebilme, hedef kitleyi en derin yönleriyle tanıyabilme, en yaratıcı ve yenilikçi çözümleri geliştirebilme yönünde uluslararası metodoloji ve yaklaşımları aktardığımız uygulamalı bir eğitimdir.

1 tam gün süren Design Thinking Eğitimi’nde; uygulama alanları, dünyadan en iyi örnekler, metodoloji, yaklaşım, adımlar ve tekniklerden bahseder, bu alanda projelerden edindiğimiz tecrübelerimizi paylaşırız.

mobil UX tasarımı eğitimi

Mobil UX Tasarımı Eğitimi, mobil dünyadaki UX tasarımı deneyimlerimizi aktardığımız, uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.

2 tam gün süren Mobil UX Tasarımı eğitiminde Kullanıcı Deneyimi Tasarımını doğrudan etkileyen mobile özgü faktörlerden, tekniklerden, yaklaşımlardan ve tabii ki trendlerden bahsederiz.

CX eğitimi

Müşteri Deneyimi (CX) Eğitimi, markalar ile müşterileri arasındaki ilişkileri anlama, yorumlama ve metodolojik şekilde iyileştirme konularındaki deneyim ve yöntemlerimizi paylaştığımız, uygulamalı bir eğitimdir.

1 tam gün süren Müşteri Deneyimi (CX) Tasarımı eğitiminde CX terminolojisi, uygulama alanı, tasarım metodolojisi, teknikleri, Müşteri Yolculuğu Haritası (CJM), trendler ve iyi-kötü örneklerden bahsederiz.

EX eğitimi

Çalışan Deneyimi (EX) Eğitimi, organizasyonlar ve ona bağlı çalışanlar arasındaki ilişkileri anlama, yorumlama ve metodolojik şekilde iyileştirme konularındaki deneyimimizi aktardığımız uygulamalı bir eğitimdir.

1 tam gün süren Çalışan Deneyimi (EX) Tasarımı eğitiminde EX terminolojisi, uygulama alanı, metodolojisi, teknikleri, Çalışan Yolculuğu Haritası (EJM), trendler ve iyi-kötü örneklerden bahsederiz.

kullanıcı araştırması eğitimi

Kullanıcı Araştırması Eğitimi, derin UX araştırması deneyimimiz ile geliştirdiğimiz yöntem, teknik, yaklaşımlarımızı aktardığımız, uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.

2 tam gün süren Kullanıcı Araştırması eğitiminde bu bağlamda bizim tercih ettiğimiz ve etmediğimiz metot, teknik ve yaklaşımlardan bahsederiz.

blank
blank
blank
blank

deneyim tasarımı eğitimleri

Sınırlı bir süre için geçerli erken başvuru indirimleri,
Virtual katılım seçeneği.

Açık Sınıf Eğitimler

UX tasarımı eğitimi

IIBA® Akredite Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX Design) Eğitimi, UX Tasarımı konusundaki deneyimlerimizi katılımcılarla doğrudan paylaştığımız, uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.

kullanılabilirlik testi eğitimi

Kullanılabilirlik Testi Eğitimi, yüzlerce farklı kullanılabilirlik projesinden edindiğimiz tecrübelerimizi, kendi tekniklerimizi ve şablonlarımızı paylaştığımız, uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.

design thinking eğitimi

Design Thinking Eğitimi, insan odaklı bir yaklaşım ile en yaratıcı ve yenilikçi çözümleri geliştirebilme yönünde uluslararası metodoloji ve yaklaşımları aktardığımız uygulamalı bir eğitimdir.

Kuruma Özel Eğitimler

UX tasarımı eğitimi

IIBA® Akredite Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX Design) Eğitimi, UX Tasarımı konusundaki deneyimlerimizi katılımcılarla doğrudan paylaştığımız, uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.

detaylı bilgi

kullanılabilirlik testi eğitimi

Kullanılabilirlik Testi Eğitimi, yüzlerce farklı kullanılabilirlik projesinden edindiğimiz tecrübelerimizi, kendi tekniklerimizi ve şablonlarımızı paylaştığımız, uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.

detaylı bilgi

design thinking eğitimi

Design Thinking Eğitimi, insan odaklı bir yaklaşım ile en yaratıcı ve yenilikçi çözümleri geliştirebilme yönünde uluslararası metodoloji ve yaklaşımları aktardığımız uygulamalı bir eğitimdir.

detaylı bilgi

If you wish to make an apple

pie from scratch, you must first

invent the universe.

UX tasarımı ve kullanılabilirlik eğitimi

IIBA® Akredite Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX Design) Eğitimi, UX Tasarımı konusundaki deneyimlerimizi katılımcılarla doğrudan paylaştığımız, uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.

blank

kullanılabilirlik testi eğitimi

Kullanılabilirlik Testi Eğitimi, yüzlerce farklı projeden edindiğimiz Kullanılabilirlik ve Kullanılabilirlik Testi tecrübelerimizi, kendi tekniklerimizi, uygulama şablonlarımızı paylaştığımız, uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.

Fast Shipping

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country.

We Are Salient

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the little blind texts. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas.

UX tasarımı ve kullanılabilirlik eğitimi

IIBA® Akredite Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX Design) Eğitimi, UX Tasarımı konusundaki deneyimlerimizi katılımcılarla doğrudan paylaştığımız, uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.

See More

Now or never

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country.

See More

Stop waiting around

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country.

See More