Uzman Görüşü

Uzman Görüşü analizi, ürün sahiplerinin kullanılabilirlik değerlendirmesi için kısıtlı bir zamanları ve kısıtlı bir bütçeleri varsa ise tercih edilen bir analiz yöntemidir.

Uzman Görüşü analizinde kullanılabilirlik uzmanlarımız ürünü, uluslararası kullanılabilirlik kriterlerine ve edinilen yerel deneyimlere göre değerlendirerek, kapsamlı bir değerlendirme raporu oluştururlar.

Bu çalışma her ne kadar kapsamlı bir kullanılabilirlik araştırmasının kadar olmasa da ürünün kullanılabilirlik düzeyine ilişkin çok değerli bilgiler verir.

Değerlendirme raporunda ürünün;

  • Pozitif yönleri belirtilir,
  • Negatif ve gelişime açık yönleri vurgulanır,
  • Kullanılabilirlik bulguları öncelik değerine göre belirtilir,
  • Geliştirme önerileri sunulur.

Bize ulaşmak için…

İhtiyacınızı anlamamız için…