Skip to main content

design thinking projesi

Toplamda 6-8 hafta süren Design Thinking projesi kapsamında;

  • Kullanıcı görüşmeleri ile hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması,
  • Araştırma neticesinde ortaya çıkan bulguların anlamlandırılması ve  içgörülere (insight) dönüştürülmesi,
  • İçgörülere uygun, yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin geliştirilmesi,
  • Ortaya çıkan fikirlerin uygulanabilirlik ve önemine göre değerlendirilerek önceliklendirilmesi süreçlerinin fasilite edilmesi amaçlanmaktadır.

<1/5>

Strateji ve Persona Workshop

Proje paydaşları ile birlikte ürün ve hizmet bağlamında stratejik boyutta hedeflerin aktarıldığı ve kararların alındığı bir Strateji ve Persona Workshop gerçekleştirilir. Bu workshop çalışmasında; çalışma amacı ve kapsamı (Design Thinking Challenge) netleştirilir, mevcut/hedef kullanıcı profilleri çerçevelenir.

<2/5>

Kullanıcı Araştırması

Kalitatif araştırma metodlarından faydalanılarak kurgulanan araştırma sürecinde; hedef kitlenin beklentilerinin, acı noktalarının, motivasyon ve kaygılarının açığa çıkarılması için yarı yapılandırılmış kullanıcı görüşmeleri gerçekleştirilir. Tüm görüşmeler, kullanıcılar ile bire bir olacak şekilde sürdürülür.

<3/5>

Sensemaking: İçgörü Belirleme

Elde edilen kalitatif bulguların anlamlandırıldığı ve fikir geliştirme çalışmalarına hazırlanıldığı aşamadır. Araştırma sonuçları doğrultusunda bulgular değerlendirilir ve içgörüler (insights) belirlenir. Fikir Geliştirme çalışmalarına yön verecek şekilde; içgörüler arasında bağlantılar kurulur, belirli odak alanları ve kavramlar çerçevesinde bütünselleştirilir.

<4/5>

Co-Creation: Fikir Geliştirme

Sensemaking çalışmalarında ortaya çıkan derin içgörüler doğrultusunda; proje ekibi ve farklı ekiplerden katılımcılar ile birlikte geniş kapsamlı yaratıcı fikir geliştirme çalışmaları / workshop’ları gerçekleştirilir. Önceliklendirme Matrisleri (Prioritization Matrix) aracılığı ile ortaya çıkan fikirler fizibilite ve etki değerlerine göre değerlendirilip önceliklendirilir.

<5/5>

Konsept Model ve Raporlama

Ideation çalışmalarında ortaya çıkan fikirler bir araya getirilerek uzun/kısa vadeli aksiyon planlarına veya konsept modele dönüştürülür ve raporlanır. Ayrıca workshoplarda ortaya çıkan tüm fikirler dokümante edilir.

blank
blank
blank

design thinking projesi

Design Thinking ile 6-8 haftada kullanıcı ihtiyaçlarını belirleyip, yaratıcı fikirler geliştiriyor ve hedefleri netleştiriyoruz.

ilgili eğitimler

design thinking eğitimi

kullanıcı araştırması eğitimi

ileri seviye UX tasarımı eğitimi

UX tasarımı eğitimi

EX tasarımı eğitimi

CX tasarımı eğitimi

mobil UX tasarımı eğitimi

kullanılabilirlik eğitimi