eğitimler

Tekniklerimiz, taktiklerimiz, yöntem ve metodolojilerimiz... Yüzlerce projeden edindiğimiz birikimin öz hâlini, bu eğitimlere sığdırdık.

blank

14

Yıl

300

Eğitim

4000

Katılımcı

UX tasarımı ve kullanılabilirlik eğitimi

IIBA® Akredite Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX Design) Eğitimi, UX Tasarımı konusundaki deneyimlerimizi katılımcılarla doğrudan paylaştığımız, uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.

2 tam gün süren eğitimde UX Tasarımında en yaygın kullanılan teknikler, yaklaşımlar ve trendleri anlatır-tartışır ve doğrudan aktiviteler üzerinden katılımcılarla pratikleriz.

kullanılabilirlik testi eğitimi

Kullanılabilirlik Testi Eğitimi, yüzlerce farklı projeden edindiğimiz Kullanılabilirlik ve Kullanılabilirlik Testi tecrübelerimizi, kendi tekniklerimizi, uygulama şablonlarımızı paylaştığımız, uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.

2 tam gün süren Kullanılabilirlik eğitiminde global ölçekteki pratikler ve bunların yereldeki karşılıklarını inceler, kriter setimizi paylaşır; tercih ettiğimiz ve etmediğimiz metot, teknik ve yaklaşımlardan bahsederiz.

design thinking eğitimi

Design Thinking Eğitimi, insan odaklı bir yaklaşım ile problem/fırsat alanlarını belirleyebilme, hedef kitleyi en derin yönleriyle tanıyabilme, en yaratıcı ve yenilikçi çözümleri geliştirebilme yönünde uluslararası metodoloji ve yaklaşımları aktardığımız uygulamalı bir eğitimdir.

1 tam gün süren Design Thinking Eğitimi’nde; uygulama alanları, dünyadan en iyi örnekler, metodoloji, yaklaşım, adımlar ve tekniklerden bahseder, bu alanda projelerden edindiğimiz tecrübelerimizi paylaşırız.

mobil UX tasarımı eğitimi

Mobil UX Tasarımı Eğitimi, mobil dünyadaki UX tasarımı deneyimlerimizi aktardığımız, uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.

2 tam gün süren Mobil UX Tasarımı eğitiminde Kullanıcı Deneyimi Tasarımını doğrudan etkileyen mobile özgü faktörlerden, tekniklerden, yaklaşımlardan ve tabii ki trendlerden bahsederiz.

CX eğitimi

Müşteri Deneyimi (CX) Eğitimi, markalar ile müşterileri arasındaki ilişkileri anlama, yorumlama ve metodolojik şekilde iyileştirme konularındaki deneyim ve yöntemlerimizi paylaştığımız, uygulamalı bir eğitimdir.

1 tam gün süren Müşteri Deneyimi (CX) Tasarımı eğitiminde CX terminolojisi, uygulama alanı, tasarım metodolojisi, teknikleri, Müşteri Yolculuğu Haritası (CJM), trendler ve iyi-kötü örneklerden bahsederiz.

EX eğitimi

Çalışan Deneyimi (EX) Eğitimi, organizasyonlar ve ona bağlı çalışanlar arasındaki ilişkileri anlama, yorumlama ve metodolojik şekilde iyileştirme konularındaki deneyimimizi aktardığımız uygulamalı bir eğitimdir.

1 tam gün süren Çalışan Deneyimi (EX) Tasarımı eğitiminde EX terminolojisi, uygulama alanı, metodolojisi, teknikleri, Çalışan Yolculuğu Haritası (EJM), trendler ve iyi-kötü örneklerden bahsederiz.

kullanıcı araştırması eğitimi

Kullanıcı Araştırması Eğitimi, derin UX araştırması deneyimimiz ile geliştirdiğimiz yöntem, teknik, yaklaşımlarımızı aktardığımız, uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.

2 tam gün süren Kullanıcı Araştırması eğitiminde bu bağlamda bizim tercih ettiğimiz ve etmediğimiz metot, teknik ve yaklaşımlardan bahsederiz.

yöneticiler için deneyim tasarımı eğitimi

Yöneticiler için Deneyim Tasarımı Eğitimi, bir deneyim tasarımı projesinin kurgusu, işleyişi ve sonuçlarını değerlendirme noktasındaki deneyimlerimizi, tekniklerimizi Yönetici seviyesindeki katılımcılarla paylaştığımız tamamen teorik, tek eğitimdir.

1 tam gün süren Yöneticiler için Deneyim Tasarımı eğitimi uygulayıcılara değil, yöneticilere özel bir kurgudadır. Projelerin nasıl gerçekleştirileceğinden değil, nasıl yönetileceğinden, denetleneceğinden bahsederiz.

ileri seviye UX eğitimi

İleri Seviye Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX Design) Eğitimi, UX Tasarımı konusundaki deneyimlerimizi, yaklaşımlarımızı bu alanda deneyim sahibi katılımcılarla doğrudan paylaştığımız, mevcut kabiliyetleri en üst noktaya çıkarma odaklı bir eğitimdir.

3 tam gün süren eğitimde tasarım alanındaki bakış açısını insan odaklı hale taşımayı, problem ya da fırsat alanını doğru tanımlamayı, business anthropology ve sensemaking yöntemleri ile içgörüleri ortaya çıkartmayı ve anlamlandırmayı, bilişsel prensipler ve kullanılabilirlik kriterleri göz önüne alınarak etkileşim, navigasyon ve görsel tasarım sürecini uçtan uca en iyi yöntemler ve uluslararası iyi pratiklerle ele almayı hedefleriz.

blank
blank
blank
blank

deneyim tasarımı eğitimleri

Sınırlı bir süre için geçerli 5₺ kur sabitlemesi,
Erken başvuru indirimleri,
Virtual katılım seçeneği.