Skip to main content

eğitimler

Tekniklerimiz, taktiklerimiz, yöntem ve metodolojilerimiz... Yüzlerce projeden edindiğimiz birikimin öz hâlini, bu eğitimlere sığdırdık.

14

Yıl

300

Eğitim

4000

Katılımcı

UX tasarımı ve kullanılabilirlik eğitimi

IIBA® Akredite Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX Design) Eğitimi, UX Tasarımı konusundaki deneyimlerimizi katılımcılarla doğrudan paylaştığımız, uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.

2 tam gün süren eğitimde UX Tasarımında en yaygın kullanılan teknikler, yaklaşımlar ve trendleri anlatır-tartışır ve doğrudan aktiviteler üzerinden katılımcılarla pratikleriz.

kullanılabilirlik testi eğitimi

Kullanılabilirlik Testi Eğitimi, yüzlerce farklı projeden edindiğimiz Kullanılabilirlik ve Kullanılabilirlik Testi tecrübelerimizi, kendi tekniklerimizi, uygulama şablonlarımızı paylaştığımız, uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.

2 tam gün süren Kullanılabilirlik eğitiminde global ölçekteki pratikler ve bunların yereldeki karşılıklarını inceler, kriter setimizi paylaşır; tercih ettiğimiz ve etmediğimiz metot, teknik ve yaklaşımlardan bahsederiz.

design thinking eğitimi

Design Thinking Eğitimi, insan odaklı bir yaklaşım ile problem/fırsat alanlarını belirleyebilme, hedef kitleyi en derin yönleriyle tanıyabilme, en yaratıcı ve yenilikçi çözümleri geliştirebilme yönünde uluslararası metodoloji ve yaklaşımları aktardığımız uygulamalı bir eğitimdir.

1 tam gün süren Design Thinking Eğitimi’nde; uygulama alanları, dünyadan en iyi örnekler, metodoloji, yaklaşım, adımlar ve tekniklerden bahseder, bu alanda projelerden edindiğimiz tecrübelerimizi paylaşırız.

dijital pazarlamacılar için CX eğitimi

Müşteri Deneyimi (CX) hakkında detaylı bilgi edinmek ve dijital pazarlama süreçlerinde nasıl fayda sağlayabileceğini öğrenmek istiyorsanız, Dijital Pazarlamacılar için CX Eğitimi’mize katılabilirsiniz. Dijital pazarlamacılar için özel olarak tasarlanmış bu eğitimi alarak, temel CX bilgi ve yetkinliklerine sahip olacak; öğrendiğiniz kavramları doğrudan işinize nasıl uygulayabileceğinizi pratikleyeceksiniz.

mobil UX tasarımı eğitimi

Mobil UX Tasarımı Eğitimi, mobil dünyadaki UX tasarımı deneyimlerimizi aktardığımız, uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.

2 tam gün süren Mobil UX Tasarımı eğitiminde Kullanıcı Deneyimi Tasarımını doğrudan etkileyen mobile özgü faktörlerden, tekniklerden, yaklaşımlardan ve tabii ki trendlerden bahsederiz.

agile UX eğitimi

Yarım gün veya 1 gün süren Agile UX Eğitimi’nde, uçtan uca bir Agile projeye UX konsept ve tekniklerinin nasıl entegre edileceğini; en temel yaklaşımlar, örnekler, teknikler ve interaktif uygulamalar ile birlikte öğreneceksiniz.

CX eğitimi

Müşteri Deneyimi (CX) Eğitimi, markalar ile müşterileri arasındaki ilişkileri anlama, yorumlama ve metodolojik şekilde iyileştirme konularındaki deneyim ve yöntemlerimizi paylaştığımız, uygulamalı bir eğitimdir.

1 tam gün süren Müşteri Deneyimi (CX) Tasarımı eğitiminde CX terminolojisi, uygulama alanı, tasarım metodolojisi, teknikleri, Müşteri Yolculuğu Haritası (CJM), trendler ve iyi-kötü örneklerden bahsederiz.

EX eğitimi

Çalışan Deneyimi (EX) Eğitimi, organizasyonlar ve ona bağlı çalışanlar arasındaki ilişkileri anlama, yorumlama ve metodolojik şekilde iyileştirme konularındaki deneyimimizi aktardığımız uygulamalı bir eğitimdir.

1 tam gün süren Çalışan Deneyimi (EX) Tasarımı eğitiminde EX terminolojisi, uygulama alanı, metodolojisi, teknikleri, Çalışan Yolculuğu Haritası (EJM), trendler ve iyi-kötü örneklerden bahsederiz.

kullanıcı araştırması eğitimi

Kullanıcı Araştırması Eğitimi, derin UX araştırması deneyimimiz ile geliştirdiğimiz yöntem, teknik, yaklaşımlarımızı aktardığımız, uygulama ağırlıklı bir eğitimdir.

2 tam gün süren Kullanıcı Araştırması eğitiminde bu bağlamda bizim tercih ettiğimiz ve etmediğimiz metot, teknik ve yaklaşımlardan bahsederiz.

blank
blank
blank
blank

deneyim tasarımı eğitimleri

Sınırlı bir süre için geçerli erken başvuru indirimleri,
Virtual katılım seçeneği.