Kullanıcı Deneyimi Tasarımı

Kullanıcı deneyimi tasarımı, kullanıcılara anlamlı ve bütüncül deneyimler sunan ürünler tasarlama sürecidir. İnsan-ürün etkileşiminin deneyimsel, duygusal ve değerli yönlerinin en etkin şekilde tasarlanmasını hedefler.

İyi bir kullanıcı deneyimine; kullanım öncesi, kullanım ve kullanım sonrası olmak üzere üç aşamanın da kullanıcı odaklı bir yaklaşımla planlanarak ve ölçülerek tasarlanması ile ulaşılır. Bu üç safhada da kullanıcılara tatmin edici deneyimler tasarlamak, hizmet kalitesini belirler. Kullanıcı merkezli bir metodoloji ile ürün geliştirmek, kurumlara birçok yönden efor kazandırır.

Bir ürün ister fiziksel ister dijital olsun, kullanıcı arayüzlerini; kullanıcıların onlarla sezgisel olarak, minimum efor ve maksimum verimlilikle etkileşim kurabilecekleri şekilde tasarlarız.

Metodolojimiz

1. UNDERSTAND

  • Strateji Atölyeleri: Ürün hedeflerini ve web sitesinin objektiflerini tanımlarız.
  • İçgörü Araştırmaları: Kullanıcı beklentilerinden içgörüler yakalamak amacıyla araştırmalar yaparız.

2. IDEATE

  • Fonksiyonel Gereksinimlerin (Functional Specifications) ve İçerik Gereksinimlerinin (Content Requirements) belirlenmesi: Kullanıcı beklentileri ile iş birimlerinin oluşturduğu fonksiyon ve içerik setlerinin ortak kümesini oluştururuz.
  • Fikir Geliştirme (Ideation) Atölyesi: Bu çalışmayı atölye şeklinde yaparak, çözüm olarak adreslenmeyen içgörüler için yeni fikirlerin üretimini gerçekleştiririz.

3. PROTOTYPE

  • Etkileşim Akışı Tasarımı (Flow Chart): Belirlenen kapsama göre etkileşim akışlarını flow chart olarak tasarlarız.
  • Bilgi Mimarisi Tasarımı: Bilgi mimarisini kullanıcı zihinsel modeline uygun olarak tasarlarız.
  • Wireframe Tasarımı: Akışları ve bilgi mimarisini sayfa üzerinde kavramsal prototip olarak (Wireframe) tasarlarız (Düşük detaylı (Low Fidelity) veya Yüksek detaylı (High Fidelity)).
  • Kullanıcı Gözlemi Testi: Tasarlanan prototip ekranlarını; potansiyel kullanıcılar ile think-aloud metodu uygulayarak bağlamsal kullanılabilirlik testlerini gerçekleştiririz.

4. DESIGN

  • Grafik Kullanıcı Arayüzü Tasarımı (UI Design): Wireframe ekranlarının kurumsal kimlik renklerini, tasarım trendlerini ve görsel algı prensiplerini dikkate alarak renklendiririz ve grafik tasarımını yaparız.
  • Kullanıcı Gözlemi Testi: UI tasarımı prototiplerini; potansiyel kullanıcılar ile think-aloud metodu kullanarak bağlamsal kullanılabilirlik testlerini gerçekleştiririz.

Bize ulaşmak için…

İhtiyacınızı anlamamız için…