Skip to main content

Dördüncüsünü organize ettiğimiz UXistanbul Konferansı’nı geçtiğimiz ayda gerçekleştirdik. Bu yıl da yoğun ilgi gören, yerli / yabancı çok çeşitli firmaların katılım sağladığı konferansın teması “Servis Tasarımı” idi. 5 Keynote Konuşmacı, 9 Konuşmacı ve 5 Workshop ile dolu dolu geçen konferansın ardından izlenimlerimizi sizlerle paylaşmak isteriz.

Açılış Konuşması ve TUX 2017-18

Konferansın açılış konuşmasını bu yıl UXservices’in UX Lead’i Besim Kosova gerçekleştirdi. Konferansın teması olan Servis Tasarımı ile ilgili doğrulara, yanlışlara, tanımın içeriğine odaklanan konuşmasında, UX dünyasının trendlerini takip ettiğimiz TUX’la (Turkey User Experience Report) ilgili bilgilere de yer verdi. TUX 2017-18’i şuradan indirebilirsiniz.

Keynote Konuşmacılardan Kısa Kısa…

Peter Fossick, IBM

IBM’in deneyimli Servis Tasarımı Direktörü Fossick “Digital Transformation Using Service Design” adlı keynote konuşmasıyla IBM Design Thinking yaklaşımından bahsederek danışmanlık verdikleri kurumlarda yarattıkları değişimlerden bahsetti.

Oli Shaw, Idean UK

Oli Shaw, “No one cares about Service Design!” adlı konuşmasında farklı case’ler üzerinden servis tasarımı yaklaşımının etkilerini anlattı. Konuşmasında öne çıkan konulardan biri; business tarafında genellikle büyüme, efficiency, productivity, marka güveni konuları önemsenirken; servisleri oluşturan ekosistemin önemli parçaları olan servis paydaşları, servis lokasyonları ve müşteri ile temaslarının yeterince önemsenmediği idi.

Konferans süresince birkaç kez vurgulanan diğer konu ise ‘Design-led business transformation’ oldu. Bu kapsamda Shaw, danışmanlık verdikleri bir firma ile yapılan çalışmalarda 2960 pain point (acı noktası) saptadıklarını ve yapılan fikir geliştirme döngüleri sonucunda 180 yapıcı çözüm geliştirip ve uyguladıklarından bahsetti.

Ownership’ten Experience’a dönüşen servis modelleri ise bahsedilen diğer bir konu başlığı idi. Artık hizmeti sağlayan araçlara sahip olma peşinde değiliz; hizmetten faydalanma odaklıyız. Ulaşım hizmeti kiralamak, otomobil sahibi olmaktan daha kolay; otel odası kiralamaktansa, paylaşılan bir evde kalmak daha farklı bir deneyim sunuyor gibi değişimlere dikkat çekildi.

Talk Slotlarında Neler Konuşuldu?

Farklı sektörde başarılarını kanıtlamış, aralarında akademisyenlerin, UX Designer’ların da bulunduğu uzmanların konu anlatımlarıyla 20’şer dakikalık konuşmalar şeklinde gerçekleşen bu bölüm konu başlıkları açısından oldukça zengindi.

Kadir Has Üniversitesi’nden Prof. Orçun Kepez, Servis Tasarımı konusunda akademide yaptıkları çalışmalardan ve Servis Tasarımı’nı hayatın içine nasıl entegre ettiklerinden bahsetti. İstanbul Kültür Üniversitesi’nden Prof. Oğuzhan Erdinç UX uygulamalarında kriterlerin ve kuralların nasıl uygulanabileceğine, hangi aşamalarda neler yapılması gerektiğine değinirken, yeni akademik çalışması, Nielsen heuristic’lerinin daha etkili kullanılmasını sağlayan Plan-Evaluate-Deliver (PED) framework’ünün de lansmanını yaptı.

blank

‘UX Writer’ uzmanları kimler, gerçekten var mı böyle insanlar? gibi soruları aydınlatan konuşmasıyla Insider’dan UX Designer & Researcher Jessica Colarz, geliştirdikleri üründe UX Writer rolünün katkısının ne olduğundan bahsetti. Arayüz üzerindeki metinlerin (input labels, başlıklar, uyarılar) tutarlı olması, kullanıcı dostu dilde yazılması gibi konulardan güzel örnekler verdi.

Ayrıca Hopi’nin UX/CX ve Ürün Müdürü Hüseyin Kıran, IBM iX’in Kıdemli Etkileşim Tasarımcısı İlke Savran, Twitter’ın Ürün Tasarımcısı Aslı Kimya, ve Selectel’in deneyimli Ürün Müdürü Nikita Efimov diğer konuşmacılar arasındaydı.

5 Workshop’tan Notlar

UXservices / Sr. UX Designer Özge Sevindir & UX Designer İmge Akbulut

Service Blueprinting konusundaki uygulamalı atölyede firmamızdan Sr. UX Designer Özge Sevindir ve UX Designer İmge Akbulut; projelerde kullandıkları metodolojiden bahsettiler. Katılımcılar ise birer servis modelini, backstage ve frontstage süreçlerini de düşünerek Service Blueprint haritası ile görselleştirdiler.

blank

N11 / UX & Content Manager Nilay Ocak

Servis tasarımı alanında her geçen gün daha da yaygınlaşan metot Affinity Mapping ise n11.com’un UX & İçerik Yöneticisi Nilay Ocak’ın workshop konusuydu. Ocak, uygulamalı bir şekilde Affinity Mapping ile bilginin nasıl gruplanacağından, Design Thinking metodolojisinin birçok aşamasında nasıl kullanıldığından bahsederek, bu uygulamanın etnografik araştırma, beyin fırtınaları, kullanıcı ihtiyaçlarını anlamanın yanı sıra tasarım fikirlerinin hayata geçmesindeki rolünden bahsetti.

Garanti Bankası / Head of Design Aras Bilgen

Garanti Bankası’nda büyük bir araştırma geliştirme ekibinin UX lideri olan Aras Bilgen, Kullanıcı Gözlemi testlerinde “nasıl daha iyi görüşmeler yapılabilir” konusundan bahsetti.

Kullanıcı araştırmasının temel taşının kullanıcıları gözlemlemek ve kullanıcılarla konuşmak olduğu konularına değinen Aras Bilgen, kullanıcıları konuşturmanın ve onlara doğru soruları sormanın önemini aktardı.

Görüşmeyi yapan kişi ile görüşülen kişi arasındaki etkileşim, konuşma yetkinlikleri ve görüşmeyi etkileyen duygusal dinamikler konuşuldu. Diğer yandan görüşmeleri etkileyen bilişsel yanlılıkları, sosyal rolleri ve açık anlayışı engelleyen faktörler tartışıldı.

Yandex / Product Manager Mert Gezer

Yandex’ten katılan Mert Gezer daha iyi bir kullanıcı deneyimi için Yandex.Metrica aracını kullanarak gerçek kitlenizle ilgili nasıl ölçümler yapabileceğinize dair yararlı bir workshop gerçekleştirdi. Yandex.Metrica’nın yaptığı ölçümleri ve ne anlama geldikleri üzerinde duran Gezer, aracı detaylıca anlatarak katılımcıların da kullanmalarını sağladı.

Senior Product Manager & Founder, Nikita Efimov & Yuri Vedenin 

Konferansa Rusya’dan katılan deneyimli UX Uzmanları Nikita Efimov ve Yuri Vedenin, kullanıcı deneyimini tasarlarken kullanıcı ile empati kurmanın önemine değinip, ne kadar derin etkileri olduğundan bahsettiler. Bu etkiyi elde etmek için de empati ve temas haritalarının ne kadar önemli bir yöntem olduğunu anlatan ikili, verdikleri bilgilerden sonra katılımcıların uygulamalı olarak deneyimlemelerini sağladılar.

blank

Servis tasarımı ve UX adına dopdolu geçen bir konferansın daha ardından organizasyona desteklerini esirgemeyen UXistanbul Strateji Komite’sine, sponsorlara, workshop eğitmenlerine, organizasyon ekibine ve tabi ki katılımcılara teşekkürü borç biliriz. Seneye daha eğlenceli, daha faydalı, daha ufuk açıcı bir konferansta daha görüşmek dileğiyle.

UXistanbul Konferansı Ekibi