Design Thinking + Doing

Çok mutluyuz ki artık birçok kurum, servis ya da ürünlerin kullanıcı odaklı tasarlanmasının kaçınılmaz olduğunu fark edebilmiş durumda.
Ancak buna rağmen etkili
kullanıcı deneyimleri tasarlama süreci maalesef göründüğü kadar kolay olmayabiliyor. Bunun için sağlam bir strateji kurgulamak, detaylı araştırmalar yapmak, farklı disiplin ve kültürlerle çalışacak uzman bir ekip oluşturmak ve bütüncül bir perspektife sahip olmak gibi bir ihtiyaç listeniz olmalı.

Kullanılabilirlik Testi

Bir ürünün veya hizmetin var olan tasarımının veya tasarım fikrinin gerçek kullanıcıları tarafından, kullanılabilirliğinin değerlendirilmesidir. Kullanılabilirlik testinde yalnızca ürünün kullanılabilirliğini değil, kullanıcı davranışlarını ve alışkanlıklarını da gözlemliyoruz.

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı

Kullanıcı deneyimi tasarımı, kullanıcılara anlamlı ve bütüncül deneyimler sunan ürünler tasarlama sürecidir. İnsan-ürün etkileşiminin deneyimsel, duygusal ve değerli yönlerinin en etkin şekilde tasarlanmasını hedefler.

Müşteri Deneyimi Tasarımı (CX) ve Optimizasyonu

Müşterilerin her bir kararında müşteri deneyiminin farklı yolculuk adımları etkilidir. Bir markanın farklı kanalları arasındaki deneyim farklılıklarından kaynaklanan olumsuz algı, müşteride önyargı bırakır. Müşteri için ürünle temas ettiği spesifik bir kanalda yaşadığı deneyim, markayı geneliyle temsil eder. Müşteri Deneyimi (Customer Experience) müşterinin marka ile olan etkileşimlerinin bütünü olan, “Müşteri kimdir? Ne düşünüyor? Ne bekliyor? Ne hissediyor?” gibi sorulara odaklanan bir hizmettir.

Servis Tasarımı ve Optimizasyonu

Servis tasarımı, bir hizmet ekosistemini oluşturan ekipleri bir araya getirerek design thinking, co-working ve creative thinking yöntemleriyle bütüncül, insan odaklı ve yaratıcı bakış açılarıyla ele alan bir hizmet kavramıdır.

Çalışan Deneyimi Tasarımı (EX) ve Çalışan Yolculuğu Haritası (EJM)

Çalışanlarınızın yaşadığı deneyimlerden elde ettiğiniz içgörülerden ilham alarak Çalışan Yolculuğu Haritaları oluşturuyor (Employee Journey Mapping), hedeflediğiniz stratejinize uygun olarak Çalışan Deneyimi’ni (Employee Experience) yaratıcı bir şekilde yeniden tasarlıyoruz.

İçgörü Araştırmaları

Mükemmel kullanıcı deneyimini tasarlamak için kulanıcılarınızla ilgili ihtiyacınız olan öngörüleri yakalamak tasarım sürecinin başında gelir. Kullanıcı Araştırmaları, kullanıcısıyla bağ kuran ve kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılayan deneyimlerin tasarlanmasında; geliştirme süreci için oldukça belirleyicidir.

Tasarım Danışmanlığı

Kurumlar büyüdükçe kullanıcı odaklı ürün/servis geliştirme kültürünün “user centric” merkezden uzaklaşmadan korunabilmesi gittikçe zorlaşır. Kurumlarda kimi zaman bu kültürü sağlamlaştırmaya, kimi zaman yenisini inşa etmeye ihtiyaç olmaktadır. Danışmanlık kapsamında firmalarla bazı çalışma modelleri kurgularız.

REFERANSLAR

Bize ulaşmak için…

İhtiyacınızı anlamamız için…

Topluluğumuz büyüyor! Katıl, test et, kazan.