Design Thinking + Doing

Çok mutluyuz ki artık birçok kurum, servis ya da ürünlerin kullanıcı odaklı tasarlanmasının kaçınılmaz olduğunu farkedebilmiş durumda.
Ancak buna rağmen etkili
kullanıcı deneyimleri tasarlama süreci maalesef göründüğü kadar kolay olmayabiliyor. Bunun için sağlam bir strateji kurgulamak, detaylı araştırmalar yapmak, farklı disiplin ve kültürlerle çalışacak uzman bir ekip oluşturmak ve bütüncül bir perspektife sahip olmak gibi bir ihtiyaç listeniz olmalı.

Kullanılabilirlik Testi

Kullanıcı davranışlarını analiz etmek, ister uzaktan ister yüz yüze yapılsın, her zaman ürünün ne kadar etkili, verimli ve yeterli olduğu konusunda bilgi verir. Ayrıca ürünün neden başarılı bir deneyim sağlayıp sağlamadığının anlaşılmasını da sağlar.

#Değerlendir

Arayüz Tasarımı

Etkileşim tasarımı, görsel tasarım ve bilgi mimarisi konseptlerinin, kullanıcı odaklı tasarım yaklaşımı süzgecinden geçirilerek uygulanması arayüz tasarımı sürecindeki kritik ihtiyaçlardandır. Ayrıca global trendlerin takip edilmesi de başarılı deneyimler tasarlamak için bir o kadar önemlidir.

#Yarat

Uzman Görüşü

Uzman Görüşü analizi, zaman ve bütçe baskılarının yüksek olduğu koşullarda hızlı bir kullanılabilirlik değerlendirmesi elde edebilmek için tercih edilen bir yöntemdir.

#Değerlendir

Bilgi Mimarisi

Bazı ürünlerde çok fazla içerik karmaşık bir navigasyonla ya da karmaşık bir şekilde sunulur, bu da kullanıcıların aradıklarını bulmalarını zorlaştırır. Bu konuda çeşitli teknikler kullanılarak yapılan çalışmalar,
doğru bir içerik hiyerarşisi elde etmeyi ve bulunabilirliğin artmasını sağlar.

#Yarat

Servis Tasarımı

Servis tasarımı, bir hizmet ekosistemini oluşturan ekipleri bir araya getirerek design thinking, co-working ve creative thinking yöntemleriyle bütüncül, insan odaklı ve yaratıcı bakış açılarıyla ele alan bir hizmet kavramıdır. Servis tasarımı yaklaşımı; hizmetinizin, sunduğunuz pek çok farklı temas noktasından edindiği deneyimi tutarlı kılmayı ve değer yaratmayı hedefler. Müşterilerinizin sunduğunuz hizmetle olan pozitif etkileşimi, daha uzun müşteri sadakatı, dolayısıyla daha büyük başarı ve kârlılık anlamına gelmektedir.

#Yarat

Müşteri Deneyimi Tasarımı (CX)
ve Müşteri Yolculuğu Haritası (CJM)

Kullanıcının hizmet veya ürün ile temas ettiği en küçük noktadaki deneyim bile, markanın genelini yansıtan niteliktedir. Müşteri Yolculuğu Haritası, müşterilerin markayı nasıl duydukları, nasıl temas ettikleri, hissettikleri ve etkileşim sonrasındaki düşüncelerini kapsayan çok disiplinli bir etkileşim araştırmasıdır.

#Değerlendir

Çalışan Deneyimi Tasarımı (EX) ve Çalışan Yolculuğu Haritası (EJM)

Çalışanlarınızın yaşadığı deneyimlerden elde ettiğiniz içgörülerden ilham alarak Çalışan Yolculuğu Haritaları oluşturuyor (Employee Journey Mapping), hedeflediğiniz stratejinize uygun olarak Çalışan Deneyimi’ni (Employee Experience) yaratıcı bir şekilde yeniden tasarlıyoruz.

#Değerlendir

Kullanıcı Araştırması

Mevcut ya da potansiyel müşterileriniz hakkında bilgi sahibi olmak, oldukça zorlu bir süreç olmasına rağmen çok faydalıdır. Onların tutumlarını, davranışlarını ve beklentilerini biliyor olmak, ürün ya da hizmetinizi geliştirme fırsatını beraberinde getirir.

#Öğren

REFERANSLAR

Bize ulaşmak için…

İhtiyacınızı anlamamız için…

Topluluğumuz büyüyor! Katıl, test et, kazan.