Skip to main content

servisler

Deneyim Tasarımı ekosistemi süper-geniş. Büyük kısmını biliriz, ama sadece en iyisi olduklarımızı sunarız.

14

Yıl

400

Proje

30

Kişilik Takım

kullanıcı araştırması ve kullanılabilirlik testi

Kullanıcı Araştırması, kullanıcıların gerçek ihtiyaç, talep, beklenti ve yönelimlerini ortaya çıkarıp, daha “iyi” ürün/hizmet tasarımlarını kurgulayabilmemizi sağlayan sistematik araştırma pratiklerinin genel adıdır.

UX, CX, Servis Tasarımı, Stratejik Tasarım gibi projelerde varsayımlar yerine olgular üzerinden karar almamıza yardımcı olur.

design thinking projesi

Design Thinking projesi, 6-8 hafta süren bir süreçtir. Bu süreç, kullanıcı ihtiyaçlarını anlamayı ve yaratıcı çözümler geliştirmeyi amaçlar. Strateji ve Persona Workshop ile başlayan süreç, kullanıcı araştırması, içgörü belirleme, fikir geliştirme ve raporlama aşamalarını içerir. Yenilikçi çözümler üretmek için bir fırsat sunar.

kullanıcı deneyimi (UX) tasarımı

Kullanıcı Deneyimi (UX) tasarımı, ürün üzerindeki kullanıcı deneyiminin, işletme öncelikleri, fizibilite ve kullanıcı odağında kurgulanması işini tarifleyen, sistematik araştırma-hipotez geliştirme-test etme ve tasarım döngülerinin genel adıdır.

Dijital ve fiziksel ürün tasarımı işlerinde uyguladığımız UX tasarımı pratikleri, işletme ve kullanıcı beklentilerini karşılayan kurguları uygulamamıza yardımcı olur.

uzman görüşü

Uzman Görüşü bir ürün, servis ya da müşteri yaşam döngüsü içindeki genel ya da daha spesifik akışların Deneyim Tasarımı perspektifinden analiz etme pratiğidir.

UX, CX, ServD çalışmalarında uyguladığımız Uzman Görüşü pratikleri, canlıda ya da canlıya çıkmak üzere olan ürün-hizmetlerde hızlıca kullanılabilirlik analizleri yapmamıza yardımcı olur.

CX & servis tasarımı

Müşteri Deneyimi (CX) Tasarımı, müşteri yaşam döngüsü süresince marka ve müşterisi arasındaki ilişkinin; Servis Tasarımı ise (ServD) bu ilişkinin perde arkasındaki süreç, altyapı ve etkileşimlerin kurgulanmasında kullanılan pratiklerdir.

Biz, bu disiplinleri kesin çizgilerle ayrıştırmayız; bu da bütüncül kurguları kompakt eforlarla oluşturmamıza yardımcı olur.

stratejik tasarım

Stratejik Tasarım (SD) yenilenme, gelişme, rekabet gücünü artırma gibi amaçları olan organizasyonlar için içgörü araştırmaları yapılması ve çıktıları ile iş önceliklendirme, yol haritası belirleme gibi stratejik aktivitelerin gerçekleştirilmesini tarifler.

Bu yaklaşım, odak alanlarını doğru şekilde belirlememize destek olarak projelerin verimliliğini artırıp, kritik çıktıları daha hızlı üretmemize yardımcı olur.

takım desteği

Takım Desteği, ürün ya da hizmet tasarımı aktivitelerinde duyulan uzman ekip ihtiyaçlarını, kendi ekibimizle doğrudan karşıladığımız yaklaşımımızı tarifler.

Devam eden projelerde sürekli şekilde yer almamız alan farkındalığımızın yüksek olmasına ve daha çevik hareket edebilmemize yardımcı olur.

blank
blank
blank
blank

deneyim tasarımı servisleri